Naše odborné zaměření:

 

• úzkostné a neurotické stavy

• posttraumatické stresové reakce

• poruchy nálady včetně vážných depresí či mánií

• psychotické stavy zahrnující i těžké schizofrenie

• poruchy spánku, pocity vyčerpání

• gerontopsychiatrie (poruchy paměti starších lidi a související

  smutek, úzkost, zmatenost či neklid)